РӮЗИ ПРЕЗИДЕНТ МУБОРАК!

Истилоҳи Президент аз калимаҳои лотинӣ “prae” ва “sidens”, яъне  “praesidentis” гирифта шуда, маънои таҳтуллафзии он “аз пеш нишаста”, шахсе, ки аз дигарон пештар ё болотар нишастааст ва онро ба забони тоҷикӣ чун истилоҳи “Раис” тарҷума кардан хато нест. Президент гуфта, дар замони империяи Рим онҳоеро меномиданд, ки ҷаласаҳои гуногуни давлатиро раисӣ мекарданд. Падидаи Президент дар […]